Bảng giá dịch vụ Thay - ép mặt kính điện thoại Huawei

Bảng giá dịch vụ Thay - ép mặt kính điện thoại Huawei

 • Huawei Y6 (scl u31) : 500k
 • Huawei G6 : 500k
 • Huawei G7 : 500k
 • Huawei G6-U10 : 500k
 • Huawei G7-U10 : 500k
 • Huawei Y51 : 450k
 • Huawei Y541 : 450k
 • Huawei Y530 : 450k
 • Huawei Y300 : 450k
 • Huawei Y200 : 450k
 • Huawei Y625 : 450k
 • Huawei Y610 : 500k
 • Huawei G3 :500k
 • Huawei G610 : 500k
 • Huawei G630 : 550k
 • Huawei G700 : 500k
 • Huawei P6 : 500k
 • Huawei P8 cảm ứng : 550k
 • Huawei P8 max kính : 550k
 • Huawei HONOR 4C : 450k
 • Huawei S8-701 : 500k
 • Huawei S7-701 : 550k
 • Huawei S7-721U : 600k
 • Huawei GR5 KII-L21 : 500k
 • Huawei GR5 KII-L21 : 500k
 • Huawei G8 : 500k

ép kính điện thoại

Chia sẻ:

Viết Bình luận