Bảng giá dịch vụ Thay ép mặt kính màn hình Asus Zenfone

 ASUS ZENFONE

ép kính màn hình điện thoại Asus zenphone

 • Thay ép mặt kính màn hình Asus Zenfone 4/ A400 giá 250k
 • Thay ép mặt kính màn hình Asus Zenfone 4.5/ A450 giá 250k
 • Thay ép mặt kính màn hình Asus Zenfone 5/ A500 giá 350k
 • Thay ép mặt kính màn hình Asus Zenfone 2 5.0"/ ZE500ML giá 400k
 • Thay ép mặt kính màn hình Asus Zenfone 2/ ZE550ML giá 400k
 • Thay ép mặt kính màn hình Asus Zenfone 2/ ZE551ML giá 400k
 • Thay ép mặt kính màn hình Asus Zenfone C/ ZC451 giá 350k
 • Thay ép mặt kính màn hình Asus Zenfone 6/ A600 giá 350k
 • Thay ép mặt kính màn hình Asus ZenPad 2/ A68 (điện thoại+ tab) giá 450k
 • Thay ép mặt kính màn hình Asus Zenfone 2 Laser 5.0"/ ZE500KL giá 400k
 • Thay ép mặt kính màn hình Asus Zenfone 2 Laser 5.5"/ ZE550KL giá 400k
 • Thay ép mặt kính màn hình Asus Zenfone Go/ ZC500TG giá 350k
 • Thay ép mặt kính màn hình Asus Zenfone Selfie/ ZD551KL giá 500k
 • Thay ép mặt kính màn hình Asus Zenfone 2/ ZE500CL giá 400k
 • Thay ép mặt kính màn hình Asus Zenfone Max/ ZC550KL giá 450k

ASUS FONEPAD 7 - ASUS FONEPAD

ép kính điện thoại đà nẵng

 • Thay ép mặt kính màn hình Asus FE170/ ME170/ K012 giá 300k
 • Thay ép mặt kính màn hình Asus FE171 giá 400k
 • Thay ép mặt kính màn hình Asus ME371/ K004 giá 400k
 • Thay ép mặt kính màn hình Asus ME372/ K00E giá 450k
 • Thay ép mặt kính màn hình Asus ME175/ K00S/ K00Z giá 350k
 • Thay ép mặt kính màn hình Asus ME375/ K019 giá 400k • Thay ép mặt kính màn hình Asus FE380/ K016/ Fonepad 8 giá 450k


 • Thay ép mặt kính màn hình Asus ME560/ Fonepad Note 6 giá 500k

ASUS MEMOPAD -  ASUS GOOGLE NEXUS

 • Thay ép mặt kính màn hình Asus Memopad 7 ME176 giá 600k
 • Thay ép mặt kính màn hình Asus Memopad 7 ME173/ ME173X/ K00B giá 350k
 • Thay ép mặt kính màn hình Asus Memopad 7 ME172/ K0W giá 400k
 • Thay ép mặt kính màn hình Asus Memopad 8 ME180/ K00L giá 400k
 • Thay ép mặt kính màn hình Asus Memopad 8 ME181CX/ K011 giá 650k
 • Thay ép mặt kính màn hình Asus Memopad 10 ME102 /K00F giá 400k
 • Thay ép mặt kính màn hình Asus Memopad 10 FHD ME302 giá 1150k
 • Thay ép mặt kính màn hình Asus Transformer pad/ TF103C/ K010giá 550k
 • Thay ép mặt kính màn hình Asus Transformer pad TF300 giá 700k
 • Thay ép mặt kính màn hình Asus Transformer pad TF200/ TF201 giá 700k


 • Thay ép mặt kính màn hình Asus Google Nexus 7 2012 giá 450k
 • Thay ép mặt kính màn hình Asus Google Nexus 7 2013 giá 500k
Chia sẻ:

Viết Bình luận