Bảng giá Thay, ép kính điện thoại HTC

Thay ép mặt kính màn hình HTC
Cam kết giá tốt nhất Đà Nẵng. Nếu ở đâu rẻ hơn, chúng tôi hoàn tiền.
Cam kết chất lượng đẹp như mới. Nếu có 1 lỗi nhỏ. Chúng tôi không lấy tiền.
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 200 300.000đ
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 210 350.000đ
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 300 350.000đ
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 310 350.000đ
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 320 350.000đ
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 326/326G 350.000đ
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 500 400.000đ
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 501 450.000đ
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 510 450.000đ
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 526/526G 0974.234.999đ
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 600 400.000đ
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 601 500.000đ
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 610 500.000đ
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 616 450.000đ
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 620G 0974.234.999đ
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 626G/ 626G plus 400.000đ
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 700 400.000đ
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 816 500.000đ
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 816G 500.000đ
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 820/ 820q 500.000đ
Thay ép mặt kính màn hình HTC One E8 600.000đ
Thay ép mặt kính màn hình HTC One M7 500.000đ
Thay ép mặt kính màn hình HTC One M8 500.000đ
Thay ép mặt kính màn hình HTC One M8 mini/ One mini 2 500.000đ
Thay ép mặt kính màn hình HTC One Max/ T6 650.000đ
Thay ép mặt kính màn hình HTC One V/ G24 300.000đ
Thay ép mặt kính màn hình HTC One X/ G23 400.000đ
Thay ép mặt kính màn hình HTC Butterfly X920D/ PL99110 550.000đ
Thay ép mặt kính màn hình HTC Butterfly X920E (Verizon) 550.000đ
Thay ép mặt kính màn hình HTC Butterfly X920S/ 9060 600.000đ
Thay ép mặt kính màn hình HTC B810X/ Butterfly 2 700.000đ
Thay ép mặt kính màn hình HTC Window phone 8S 350.000đ
Thay ép mặt kính màn hình HTC Window phone 8X 350.000đ
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire SV/ T326E 400.000đ
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire V/ T328W 300.000đ
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire X/ T328E 300.000đ

Chia sẻ:

Viết Bình luận