Bảng giá Thay, ép kính điện thoại iPhone

Thay mặt kính iphone 4 100.000đ
Thay mặt kính iphone 4S 100.000đ
Thay mặt kính iphone 5 150.000đ
Thay mặt kính iphone 5S 150.000đ
Thay mặt kính iphone 6 250.000đ
Thay mặt kính iphone 6 PLUS 350.000đ
Thay mặt kính iphone 6S 350.000đ
Thay mặt kính iphone 6S PLUS 450.000đ
Thay mặt kính iphone 7 500.000đ
Thay mặt kính iphone 7 PLUS 700.000đ

Chia sẻ:

Viết Bình luận