Bảng giá Thay, ép kính điện thoại Nokia Lumia

Thay mặt kính cảm ứng màn hình điện thoại Nokia (Microsoft) Lumia
Kỹ thuật viên sẽ dùng thiết bị hiện đại. Khéo léo tháo tách màn hình hiển thị, màn cảm ứng và mặt kính đã vỡ ra >> Vệ sinh cho sạch hết lớp keo >> Thay keo mới >> Thay kính mới >> Cho vào máy ép phẳng xử lý >> Cho vào máy hấp áp suất cao >> Lấy ngay.
Bảng giá (đã bao gồm cả đồ và công):

Thay ép mặt kính màn hình Nokia 430 270.000
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 435 300.000
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 510 300.000
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 520 150.000
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 530 250.000
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 535 250.000
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 620 250.000
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 625 270.000
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 720 200.000
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 810 350.000
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 820 500.000
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 830 500.000
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 920 400.000
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 1320 400.000
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 1520 500.000
Thay ép mặt kính màn hình Nokia X 250.000
Thay ép mặt kính màn hình Nokia X2 DUAL 300.000
Thay ép mặt kính màn hình Nokia XL/ RM-1030 250.000
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 1020 400.000
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 540 350.000
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 630/ 635 250.000
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 640 300.000
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 640XL 350.000
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 730 350.000
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 925 400.000

Chia sẻ:

Viết Bình luận