Bảng giá Thay, ép kính điện thoại Oppo

Thay mặt kính cảm ứng Oppo A11/ Joy 3 270.000đ
Thay mặt kính cảm ứng Oppo A31/ Neo 5 270.000đ
Thay mặt kính cảm ứng Oppo A33/ Neo 7 450.000đ
Thay mặt kính cảm ứng Oppo A51/ Mirror 5 450.000
Thay mặt kính cảm ứng Oppo A37/ Neo 9 550.000
Thay mặt kính cảm ứng Oppo A39/ Neo 9s 0974.234.999
Thay mặt kính cảm ứng Oppo N1 500.000đ
Thay mặt kính cảm ứng Oppo N1 mini 500.000đ
Thay mặt kính cảm ứng Oppo N3 0974.234.999d
Thay mặt kính cảm ứng oppo F1s/ A59 350.000
Thay mặt kính cảm ứng oppo F1/ A35 350.000
Thay mặt kính cảm ứng Oppo F1 plus 500.000

Thay mặt kính cảm ứng Oppo F3 plus 600.000
Thay mặt kính cảm ứng Oppo R5 400.000
Thay mặt kính cảm ứng Oppo R7 lite/ R7K 350.000
Thay mặt kính cảm ứng Oppo R7s 400.000
Thay mặt kinh cảm ứng Oppo R7 plus 400.00
Thay mặt kính cảm ứng Oppo R9 400.000
Thay mặt kính cảm ứng Oppo R9 plus 800.000
Thay mặt kính cảm ứng Oppo R1001/ Joy 200.000
Thay mặt kính cảm ứng Oppo R2001/ YoYo 200.000
Thay mặt kính cảm ứng Oppo R1s/ R1K/ R8001 300.000
Thay mặt kính cảm ứng Oppo R2017 350.000
Thay mặt kính cảm ứng Oppo R3/ R7007 450.000
Thay mặt kính cảm ứng Oppo R3001/ Mirror 3 300.000
Thay mặt kính cảm ứng Oppo R1C 350.000đ
Thay mặt kính cảm ứng Oppo R821/ Find Muse 350.000
Thay mặt kính cảm ứng Oppo R819/ Mirror 250.000
Thay mặt kính cảm ứng Oppo R831/ Neo 3 250.000
Thay mặt kính cảm ứng Oppo R827/ Find 5 mini 350,000
Thay mặt kính cảm ứng Oppo R829/ R1 300.000
Thay mặt kính cảm ứng Oppo U707/ Find Way S 300.000
Thay mặt kính cảm ứng Oppo X909/ Find 5 350.000
Thay mặt kính cảm ứng Oppo X9006/ X9007/ Find 7a 500.000

Chia sẻ:

Viết Bình luận