Bảng giá Thay, ép kính điện thoại Xiaomi

Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi 3 400.000
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi 4 400.000
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi 4C 400.000
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi 4S 500.000
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi 5 650.000

Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi4i 500.000

Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi 5s 550.000

Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi 5 plus 550.000
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi Max 450.000
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Red Mi 2 350.000
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Red Mi 3 350.000

Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Red Mi 4 450.000

Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Red Mi 4 prime 450.000
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Red Mi Note 2 500.000
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Red Mi Note 3 500.00

Chia sẻ:

Viết Bình luận