Hướng dẫn cầu hình TENDA FH456 THU SÓNG WIFI VÀ PHÁT LẠI (REPEATER)

I. Hướng dẫn cầu hình TENDA FH456 THU SÓNG WIFI VÀ PHÁT LẠI (REPEATER)

  1.  Cắm nguồn, kết nối wifi và vào địa chỉ 192.168.0.1

Nhấn Skip ở bước này:

 Đặt tên Wifi và Password mà bạn muốn, sau đó chọn Next

Sau đó chọn Next, đợi vài giây để hoàn tất quá trình setup Wifi cơ bản
  

  1.  Chọn DHCP, hoặc chọn PPPoE nếu là mạng quang

 4. Đổi địa chỉ Login IP Adress thành 192.168.3.1 để không bị trùng IP với modem gốc.


  1.  Mục Signal chọn Enhanced Mode nếu muốn phát sóng wifi xa nhất có thể, nếu trong phòng nhỏ chỉ cần chọn Common Mode là được.


6. Nhấn OK, khởi động lại và cắm dây mạng vào cổng Wan. Cài đặt hoàn tất.

 II. Hướng dẫn Repeater

  • Vào mục Bridge chọn tính năng Client + Ap
  • Chọn wifi cần tiếp bước sóng, nhập pass Wifi, Ok và khởi động lại là bạn đã cấu hình thành công Repeater rồi.


Chúc các bạn thành công.

Nguồn: Sưu tầm

Viết Bình luận