Một ngày làm việc của nhân viên bán hàng

Một ngày làm việc của nhân viên bán hàng.

Ca sáng 7-12h: 

 • Đi làm trước giờ 5 phút, mua nước đá (nếu là mùa hè), mở cửa.
 • Khởi động máy tính. Dắt xe, quét dọn, lau nhà.
 • Đăng nhập các phần mềm, kiểm tra sổ sách, tiền quỹ, phần mềm đã khớp chưa.
 • Mở khóa tủ hàng. Mở nhạc.
 • Sẵn sàng đón khách, và trả lời khách online.
 • Tắt nhạc lúc 10h. Rửa ly. Bàn giao ca.

Ca chiều 12-17h:

 • Đi trước 5 phút, mua nước đá (nếu là mùa hè), nhận ca.
 • Đăng xuất các tài khoản và đăng nhập lại tài khoản cá nhân của mình.
 • Kiểm tra sổ sách, tiền quỹ, phần mềm đã khớp chưa. 
 • Sẵn sàng đón khách, và trả lời khách online.
 • Lúc rảnh thì cầm chổi lông đi quét các tủ, các sản phẩm trong tủ.
 • Mở nhạc lúc 16h. Rửa ly. Bàn giao ca.

Ca tối 17-22h:

 • Đi trước 5 phút, mua nước đá (nếu là mùa hè), nhận ca.
 • Đăng xuất các tài khoản và đăng nhập lại tài khoản cá nhân của mình.
 • Kiểm tra sổ sách, tiền quỹ, phần mềm đã khớp chưa. 
 • Sẵn sàng đón khách, và trả lời khách online.
 • Tắt nhạc lúc 20h. 
 • Lúc rảnh thì cầm chổi lông đi quét các tủ, các sản phẩm trong tủ.
 • Rửa ly. Khóa tất cả các tủ. Khóa sổ, tắt máy tính, cất tiền. Kêu người đóng cửa. Xuống ca.

Cách giao tiếp với khách hàng trực tiếp

Cách giao tiếp với khách hàng online

Ngoài ra, nhân viên cần hiểu hết các chính sách của công ty để áp dụng cho đúng.

mot ngay di làm cua nhan vien ban hang
Một ngày làm việc của nhân viên bán hàng

Chia sẻ:

Viết Bình luận