Cách ghi phiếu kỹ thuật và nhập dữ liệu của bán hàng

Cách ghi phiếu kỹ thuật và nhập dữ liệu của bán hàng:

 • Khi khách hàng sửa máy, nhân viên phải ghi phiếu nhận máy.
 • Nếu khách chờ sửa lấy máy ngay thì ghi sau khi sửa xong.
 • Khách hàng để máy lại thì ghi ngay. Người nhận kê giấy than để ghi thành 1 bản chính, 1 bản sao có nội dung như phần chữ màu xanh hình dưới:


 • Giao cho khách hàng bản sao.
 • Nhân viên sửa chữa kiểm tra, quyết định phương án sửa chữa và gọi điện cho khách hàng tư vấn.
 • Khi khách hàng đồng ý, tiến hành xử lý. Xử lý xong, nhân viên sửa chữa ghi đầy đủ như chữ màu đỏ hình trên.
 • Mặt sau của phiếu có ghi giá gốc nhập linh kiện như chữ màu đỏ hình dưới:

 • Khi khách lấy máy phải mang theo phiếu bản sao đã giao, nhân viên giao máy cần chép lại nội dung phiếu bản sao cho đầy đủ thông tin bản gốc. (Cách xử lý, Số tiền, Bảo hành).
 • Mời khách hàng ký xác nhận đã nhận máy. Thu tiền, đóng dấu "Đã thu tiền" lên bản sao và giao cho khách hàng để làm "Phiếu bảo hành".
 • Trường hợp trên đây, nghĩa là: Phải thu của khách hàng 200.000đ, tiền mua bàn phím 100.000đ, công thay bàn phím 100.000đ, nếu bàn phím nhân viên kỹ thuật bỏ tiền túi để mua thì nhân viên bán hàng sẽ trả lại, nhớ đánh dấu "đã trả tiền cho Kỹ thuật rồi" bằng chữ R dưới số 100.
 • Nếu là hàng của công ty thì lập đơn hàng như bán hàng bình thường.
 • 100.000đ tiền công còn lại nhập vào phần mềm là "Nhân viên kỹ thuật sửa tại công ty".
 • Nhập xong ghi sổ. Ghi chú đầy đủ để dễ dàng giải quyết những vấn đề phát sinh về sau.