Hướng dẫn chia hàng giữa các cửa hàng Minh Tiến

Hướng dẫn chia hàng giữa các cửa hàng 

  • Trước khi chia hàng sang cửa hàng nào, cần biết tồn kho ở cửa hàng đó. 
  • Hãy chuẩn bị giấy bút để ghi thành danh sách. 

minh tien vip

  • Từ giao diện Quản Lý của Kiotviet > (1) Chọn cửa hàng muốn xem >
  • (2) Hàng hóa > (3) Danh mục >
  • (4) đánh dấu tích chọn xem Hết hàng trong kho >
  • (5) Kích vào sản phẩm > kích Tồn kho để xem tồn thực trong kho mình đang bán. 
  • Tùy theo nhận định mức độ tiêu thụ, hoặc khối lượng của thùng mà chia hàng. 
  • Ghi rõ số lượng cần chia ra giấy. 
  • Chuyển về lại chi nhánh đang bán hàng, lập phiếu chuyển hàng và tiến hành đóng hàng giao cho người chuyển hàng.