Hướng dẫn đăng ký thành viên tích điểm cho khách hàng

Hướng dẫn đăng ký thành viên tích điểm cho khách hàng.

Nếu khách hàng chưa đăng ký thành viên để hưởng chính sách tích điểm 5% của công ty. Nhân viên bán hàng cần đăng ký cho khách trước khi mua để tích điểm ngay đơn hàng đầu tiên.

  • 1. Từ giao diện bán hàng của phần mềm Kiotviet, kích nút dấu + ở phần :Tìm khách hàng" gần góc phải phía trên màn hình.

Hướng dẫn đăng ký thành viên tích điểm cho khách hàng

  • 2. Điền đầy đủ thông tin khách hàng. Trường hợp khách đang vội, hoặc bán hàng đang bận thì lấy thông tin tối thiểu là tên và số điện thoại của khách.
  • 3. Chọn nhóm "Khách lẻ"
  • 4. Lưu. Vậy là xong. Từ nay khách hàng mỗi lần mua hàng sẽ được tích điểm 5%.
  • Sau khi bán hàng, nhân viên bán hàng thông báo ngay cho khách biết số điểm hiện tại, đến lần sau khách hàng đến mua hàng sẽ được hưởng.