Hướng dẫn đổi trả hàng

Khi đổi trả hàng cho khách, nhân viên bán hàng cần nắm vững Chính sách đổi trả hàng của công ty, để áp dụng cho đúng.

1. Từ giao diện bán hàng Kiotviet, kích nút (1) như hình:

2. Tìm kiếm hóa đơn theo mã, điện thoại khách hàng, tên hàng, ngày bán hàng.

3. Kích nút "chọn"

4. Nút "Trả nhanh" dùng khi đơn hàng bán đã lâu, không thể tìm ra.

Sau khi làm động tác 3. Kích nút "chọn", màn hình hiện ra như dưới đây:

5. Chọn số lượng hàng khách muốn trả lại.

6. Nếu khách hàng đã được hưởng giảm giá thì số tiền này được trừ tại đây.

7. Theo chính sách đổi trả hàng, nếu khách hàng phải chiết khấu, VD: ở đây là 10%, thì kích ô này, kích %, điền vào số "10".

8. Nếu khách hàng đổi sản phẩm khác thì tìm sản phẩm ở ô này. Ở đây, khách hàng sẽ cần bù thêm tiền là 214.500đ. Làm tròn lên là 215.000đ.

9. Kích nút "Trả hàng", in bill.