Hướng dẫn tặng và sử dụng Voucher

Hướng dẫn tặng và sử dụng Voucher 

 • Trong quá trình bán hàng, công ty sẽ có nhiều chương trình khuyến mại. 
 • Một trong những chương trình hiệu quả cao đó là tặng Voucher. 
 • Voucher thường có thời hạn, và chỉ áp dụng cho 1 sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm nhất định, tùy theo nội dung của chương trình khuyến mại.

Tặng Voucher khi có chương trình: 

Sử dụng Voucher: 

 • 1. Chọn hàng đang được áp dụng Voucher. 
 • 2. Kích nút Hình thức thanh toán (nút nhỏ hình thẻ ATM)
 • 3. Kích nút Voucher 

 • 4. Nhập Voucher 
 • 5. Áp dụng. 
 • Nếu Voucher hợp lệ thì phần mềm sẽ tự trừ đi số tiền trị giá của Voucher. 
 • Số tiền tổng sẽ = tiền hàng - Voucher 
 • 6. Kích Tiền mặt hoặc Chuyển khoản để thanh toán tiếp số tiền còn thiếu. 
 • 7. Kích Thanh Toán > in đơn.