Một ngày làm việc của nhân viên bán hàng

Một ngày làm việc của nhân viên bán hàng.

Ca sáng 8-12h40: 

 • Mở cửa, Khởi động máy tính. Dắt xe, quét dọn, lau nhà.
 • Đăng nhập các phần mềm, kiểm tra sổ sách, tiền quỹ, phần mềm đã khớp chưa.
 • Mở khóa tủ hàng. Mở nhạc.
 • Sẵn sàng đón khách, 
 • Tắt nhạc lúc 10h. Bàn giao ca. 
 • Trong giờ làm việc, thấy bất cứ vấn đề gì không tự giải quyết được thì báo cho quản lý. 

Ca chiều 12h40-17h20:

 • Đi trước 5 phút, nhận ca.
 • Đăng xuất các tài khoản và đăng nhập lại tài khoản cá nhân của mình.
 • Kiểm tra sổ sách, tiền quỹ, phần mềm đã khớp chưa. 
 • Sẵn sàng đón khách, 
 • Lúc rảnh thì cầm chổi lông đi quét các tủ, các sản phẩm trong tủ.
 • Mở nhạc lúc 16h. Bàn giao ca.
 • Trong giờ làm việc, thấy bất cứ vấn đề gì không tự giải quyết được thì báo cho quản lý. 

Ca tối 17h20-22h:

 • Đi trước 5 phút, nhận ca.
 • Đăng xuất các tài khoản và đăng nhập lại tài khoản cá nhân của mình.
 • Kiểm tra sổ sách, tiền quỹ, phần mềm đã khớp chưa. 
 • Sẵn sàng đón khách, 
 • Tắt nhạc lúc 20h. 
 • Lúc rảnh thì cầm chổi lông đi quét các tủ, các sản phẩm trong tủ.
 • Cuối ca: Khóa tất cả các tủ. Khóa sổ, tắt máy tính, cất tiền. Kêu người đóng cửa. Xuống ca.
 • Trong giờ làm việc, thấy bất cứ vấn đề gì không tự giải quyết được thì báo cho quản lý. 

Cách giao tiếp với khách hàng trực tiếp

Cách giao tiếp với khách hàng online

Ngoài ra, nhân viên cần hiểu hết các chính sách của công ty để áp dụng cho đúng.

mot ngay di làm cua nhan vien ban hang
Một ngày làm việc của nhân viên bán hàng