Phím CƠ Rimax K168 giá chỉ 650.000đ trong ngày 20-05-2018

Phím CƠ mà rẻ thế cơ à? Rimax K168 giá chỉ 650.000đ vào ngày 20-05-2018

Thể lệ tham gia:

  • Để lại 6 số cuối số điện thoại của bạn vào ô Bình Luận hoặc Facebook (phía dưới đây). 
  • Đến đúng ngày giảm giá sản phẩm, bạn đến mua hàng tại 1 trong những cửa hàng của chúng tôi.
  • Mỗi người tham gia chỉ được mua 1 sản phẩm. 
  • Sản phẩm vẫn được bảo hành đúng như sản phẩm mua giá gốc.
  • Thời gian đăng ký còn:
  • Thời gian mua còn lại :
  • Hãy tham gia sớm. Chúng tôi chỉ chấp nhận cho ai đăng ký trước 2 ngày trở lên.
  • Hãy quay lại thường xuyên, vì chúng tôi sẽ duy trì mỗi ngày thêm 1 sản phẩm siêu khuyến mại mới.

Viết Bình luận