Cùng chống Corona - Ủng hộ Chính phủ, đóng cửa bán online

Ủng hộ Chính phủ, đóng cửa bán online 

  • Ý thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19. Minh Tiến đã đóng cửa tất cả các cửa hàng từ ngày 24/3. 
  • Theo phát động của chính phủ, Minh Tiến sẽ mở cửa làm việc trở lại vào ngày 16/4. 
  • Tuy đóng cửa, nhưng những hoạt động online hoạt động còn sôi động hơn trước. 
  • Cùng với những khuyến mại lớn và chính sách giao hàng miễn phí, lắp đặt tận nơi... 

bán điện máy online uy tín tại đà nẵng minhtien.vip

Viết Bình luận