Tại sao loa kéo cứ khi hát thì mất nhạc?

Khắc phục "lỗi" loa kéo khi nói thì mất nhạc

  • Khi sử dụng loa kéo để hát karaoke mà có hiện tượng: nói vào micro là tiếng nhạc bị nhỏ lại hoặc mất hẳn.
  • Nguyên nhân là loa đã chuyển sang chế độ “Phát biểu” hay còn gọi là “Chế độ MC” của loa kéo karaoke di động. Có thể do người sử dụng lần trước bấm vào.
  • Nút “Phát biểu”, “Chế độ MC” là gì?: Nút này thường dùng cho các MC, các giảng viên hoặc những người dẫn dắt một nhóm nào đó.
  • Khi loa kéo đang phát nhạc nhưng họ muốn khi sử dụng micro để nói thì nhạc phải mất đi hoặc nhỏ lại để mọi người có thể nghe rõ lời nói của họ hơn hơn.
  • Vậy ta cần tắt chế độ này. Hãy tìm kiếm một cái nút thường có tên là: MIC.PRIORITY hoặc MIC.PRI (thường có ở dòng loa JBA, có một số ít loa để tên khác và chỗ đó có chữ ON / OFF).
  • Chỉ cần bấm vào nút MIC.PRIORITY hoặc MIC.PRI là mọi thứ sẽ trở lại như cũ!

  • Ngoài ra, ở 1 số loại loa khác không có nút này, nút được tích hợp dùng chung nhiều tính năng trên cùng 1 nút (VD: dòng loa HYL, Zansong). 

  • Nút "Vòng Lặp" (repeat), ngoài tính năng điều khiển (USB/Thẻ nhớ) lặp lại 1 bài/lặp lại tất cả các bài/mở nhạc ngẫu nhiên), khi bạn vừa ấn vừa giữ sẽ chuyển chế độ hát karaoke hoặc phát biểu (nghĩa là khi bạn nói thì nhạc sẽ nhỏ lại). 

  • Chúc bạn thành công!