Chính sách đổi trả hàng của Minh Tiến

Không áp dụng cho các sản phẩm khi đã khui ra không thể trở về trạng thái ban đầu, thiết bị hao mòn.

Chính sách đổi hàng:

  • Nhập lại hàng theo bảng chiết khấu của “Chính sách trả hàng” dưới đây (theo giá mới nhất được công bố trên MinhTienVN.com. Nếu không có giá thì lấy theo giá thấp nhất trên Google.com 3 dòng trên cùng trừ quảng cáo)
  • Xuất hàng mới theo giá mới nhất. Bảo hành mới từ đầu.

Chính sách trả hàng:

  • 3 ngày đầu: Miễn phí. (Nhưng vẫn phải trả phí ship (nếu có). Với loa kéo thì tính 5% trị giá sản phẩm 1 ngày. Sản phẩm phải đầy đủ nguyên vẹn 100% như lúc mới mua, có phiếu mua hàng thì mới được trả)
  • Trước 10% thời gian bảo hành: Giảm 10%. (VD: Chuột máy tính có giá trị hiện tại 100k. Bảo hành 12 tháng. Đã dùng 1 tháng. Phí khấu trừ là 10% = 10.000đ. Quý khách được lấy lại 90.000đ)
  • Trước 25% thời gian bảo hành: Giảm 20%. Chỉ áp dụng cho bảo hành.
  • Trước 50% thời gian bảo hành: Giảm 30%. Chỉ áp dụng cho bảo hành.
  • Trước 75% thời gian bảo hành: Giảm 40%. Chỉ áp dụng cho bảo hành.
  • Trước khi hết thời gian bảo hành: Giảm 50%. Chỉ áp dụng cho bảo hành.
  • Áp dụng cho sản phẩm còn nguyên vẹn. Nằm trong diện được bảo hành. Đủ phụ kiện đi kèm. (Xem thêm: Quy định bảo hành)