Kiểm tra tình trạng đơn hàng của bạn

Sau khi đặt hàng, nếu bạn thắc mắc: "Không biết hàng của bạn đã đi đến đâu rồi?" Hãy vào trang này, nhập số điện thoại hoặc email mà bạn đã dùng để đăng ký đặt hàng, thông tin chi tiết sẽ hiển thị ngay, mà bạn không cần phải hỏi nhân viên chúng tôi.

Viết Bình luận